PŘÍRODA VALAŠSKA

Sídelní zeleň a parky

V této kapitole věnujeme pozornost dřevinám pěstovaných v sídlech (zejména těm zajímavějším z dendrologického hlediska) a významnějším parkům.

 

» 

Dřeviny pěstované v sídlech

» 

Chráněné parky

 
norway grants město Vsetín ČSOP

Tento projekt je realizován za podpory města
Vsetína a finančních mechanismů EHP/Norsko