PŘÍRODA VALAŠSKA

Živočichové - mnohobuněční

Podříše: Mnohobuněční (Metazoa)

Tělo je vždy tvořeno větším počtem buněk, buňky se seskupují do tkání a orgánů, které vykonávají specializované funkce (např. tkáň krycí, jaterní, svalová, nervová apod., orgány - např. žábry, plíce, srdce, mozek atd.).

 

» 

Houby

» 

Žahavci

» 

Ploštěnci

» 

Vířníci

» 

Hlísti

» 

Chobotovci

» 

Vrtejši

» 

Měkkýši

» 

Kroužkovci

» 

Členovci

» 

Strunatci

» 

Geologie

» 

Lesy

 
 
 
 
 
 
norway grants město Vsetín ČSOP

Tento projekt je realizován za podpory města
Vsetína a finančních mechanismů EHP/Norsko