PŘÍRODA VALAŠSKA

O projektu

Obsah těchto stránek se zabývá živou i neživou přírodou v okrese Vsetín a v blízkém okolím.
Projekt vznikl za výrazné podpory Finančního mechanismu podpory EHP/Norsko a Města Vsetín. Navazuje na knihu "Příroda Valašska", která byla vydána v roce 2001.
Uvedená publikace měla dva hlavní cíle - jednak vyhodnotit dosavadní úroveň poznani stavu přírodního prostředí v okrese Vsetín ve druhé polovině a zejména koncem 20. století, a jednak dát učitelům a žákům škol v okrese Vsetín a dalším vážnějším zájemcům podrobnější informace o zdejší přírodě.
Veškeré texty původní publikace byly do konce roku 2010 podrobeny revizi, ty, které mají vazbu na živou přírodu byly aktualizovány, popř. nově konstruovány. Návštěvník tak může pracovat jak s texty, tak s fotogalerií. 
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě spolupodílí.  
Díky nejen omezeným možnostem publikace, ale též z důvodu složitější aktualizace bylo přistoupeno k prezentaci stavu přírody v okrese Vsetín prostřednictvím těchto stránek, jejich obsah - texty i fotogalerie jsou aktualizovány a upravovovány dle aktuálního stavu, poslední aktualizace proběhla na počátku roku 2011.

 
Dokumenty a novinky
 
 
norway grants město Vsetín ČSOP

Tento projekt je realizován za podpory města
Vsetína a finančních mechanismů EHP/Norsko