PŘÍRODA VALAŠSKA

Úvodní slovo

Publikace "Příroda Valašska" byla vydána Českým svazem ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea Vsetín v roce 2001 jako unikátní souhrn informací o stavu přírodního prostředí v okrese Vsetín. Všem těm, kteří se spolupodíleli na jejím vzniku bylo jasné, že nelze podávat aktuální informaci o přírodě v okrese Vsetín více knižní formou.

Proto bylo hledáno jiné médium, které by navázalo na původní obsah i rozsah. Díky projektu Města Vsetín "Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska", financovaného prostřednictvím tzv. Norských fondů se podařilo otevřít obsah prostřednictvím webu široké laické, ale i odborné veřejnosti.

Původní text publikace je zachován ve formátu pdf, texty včetně snímků byly převedeny na tyto stránky a v průběhu let 2009 až 2011 buď revidovány, nebo aktualizovány, v některých případech přizpůsobeny potřebám projektu.

Fotografie jsou přičleněny k textům, z důvodu prostoru je vytvořena samostatná fotogalerie, kde najdou zájemci další snímky k příslušným kapitolám. 

Celá publikace ke stažení v PDF

 
Dokumenty a novinky
 
 
norway grants město Vsetín ČSOP

Tento projekt je realizován za podpory města
Vsetína a finančních mechanismů EHP/Norsko